با شنیدن نام  مدار الکتریکی تصویری از سیم های به هم پیچیده و اتصالات عجیب در ذهن ما نقش می بندد و یا به یاد پروژه های دبستان خود می افتیم که با اتصال دو سیم به یک باتری و یک لامپ کوچک می توانستیم لامپ را روشن کنیم.

اما واقعیت این است که مدار های الکتریکی هیچگاه به آن پیچیدگی که ما فکر می کنیم نبوده و نیستند و همه ما می توانیم حتی در زندگی روزانه ی خود از آن ها استفاده کنیم.

مدارهای کاغذی نام پروژه ی علمی امروز ما است و برتری آن نسبت به مدارهای سیمی راحت تر بودن ساخت آن ها و همچنین به دلیل تمیزی نمونه ی نهایی استفاده ی آنها در اوریگامی ها، پارچه ها و عروسک ها و…. می باشد.

با سرسره و با یکی دیگر از آزمایش های جالب برای کودکان همراه باشید.

مواد مورد نیاز:

با هم مدار الکتریکی کاغذی بسازیم
لامپ LED

نوار چسب رسانای مسی

باتری ساعت

کاغذ

مداد رنگی

قدم اول:کاغذی را که به عنوان کارت پستال خود در نظر گرفته اید از وسط تا کنید.

قدم دوم: در قسمت داخلی کارت پستال مانند نمونه ی زیر نوار مسی را روی خطوط بچسبانید دقت کنید که در محل اتصال باتری یکی از سیم ها باید بلند تر باشد و دو سر سیم در این مرحله به هم متصل نیستند.

قدم سوم: لامپ LEDرا در جای خود قرار دهید و دقت داشته باشید که شاخه ای از LEDکه از دیگری بلند تر است قطب مثبت آن بوده و باید سمت راست قرار بگیرد. و آن را با چسب نواری به سیم مسی بچسبانید.

قدم سوم: طبق تصویر باتری را در جای خود قرار دهید.

قدم چهارم: گوشه ی کاغذ که اضافه ی سیم مسی را چسبانده اید تا بزنید و سیم را روی سمت دیگر باتری قرار دهید. مشاهده می کنید که LED شما روشن می شود.

قدم پنجم: روی کارت پستال را به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید. بهتر است در نقطه ای که در کاغذ پشتی LED شما قرار دارد روی کارت پستال خود از طرح هایی که با روشن شدن زیبا تر میشوند مثل خورشید، گل یا پروانه استفاده کنید.

قدم ششم: کارت پستال شما آماده است می توانید تای کاغذ را با استفاده از یک گیره ی کاغذی محکم کنید تا لامپ LED روشن بماند. و همچنین میتواند با استفاده از شکاف های کوچکی روی نقاشی خود در نقاطی که لامپ LED وجود دارند و خارج کردن لامپ از آن نقاط نور کارت پستال خود را بیشتر کنید.