زیبابین یا کالیدوسکوپ نام وسیله ای ست که از دیرباز از آن به عنوان اسباب بازی کودک استفاده می شود. دنیای بی پایان شکل های رنگی کالیدوسکوپ برای کودکان بسیار جذاب است. همچنین آن ها با طریقه ی ساخت یک کاردستی آموزشی آشنا می شوند.

با هم زیبابین بسازیم
با هم زیبابین بسازیم

مواد مورد نیاز:
کیسه ی پلاستیکی
لوله ی دستمال کاغذی
کاتر
چسب دو طرفه
کاغذ رنگی
مهره های شیشه ای
چسب نواری
چگونه کالیدوسکوپ بسازیم؟

قدم اول: بدنه ی لوله ی دستمال کاغذی را با کاغذرنگی تزئین کنید.

قدم دوم: ورقه ی آلومینیومی را با سطح مقطع مثلث یا مربع تا کرده و داخل لوله ی دستمال کاغذی بگذارید.

قدم سوم: انتهای لوله را ببندید.

قدم چهارم: مهره ها را داخل لوله بریزید و روی آن ها یک تکه پلاستیک بی رنگ بگذارید.

قدم پنجم: می توانید بدون بستن انتهای لوله را روی اشیا مختلف مانند کاغذ رنگی بگیرید و حرکت دهید.

در این باره بخوانید  تمرین هایی برای قوی تر شدن کودکان زیر شش ماه