کودکان به دلیل عدم آگاهی کافی، اشتباهات و خطاهای زیادی انجام می‌دهند. اما آنچه باید مورد توجه والدین گرامی‌ قرار گیرد این است که بدانیم چگونه با بی مسئولیتی کودکان برخورد کنیم . مسئولیت‌پذیری و به عهده گرفتن مسئولیت رفتار و گفتار افراد باید از کودکی به آنها آموزش داده شود تا در بزرگسالی رعایت شود.

اکثر کودکان وقتی اشتباه می‌کنند و اتفاق بدی می‌افتد، می‌گویند که این کار من نبود و من نقشی در آن نداشتم یا تقصیر را به گردن شما به عنوان مادر یا بعضا پدر می‌اندازند یا می‌گویند که کس دیگری مانند خواهر، برادر یا دوستان آنها را تحریک به انجام کار کرده‌اند؛ که در همه موارد والدین باید با تیزبینی و تدبیر وارد عمل شده و فرزندان را آموزش دهند.

چگونه با بی مسئولیتی کودکان برخورد کنیم ؟
چگونه با بی مسئولیتی کودکان برخورد کنیم ؟

چند مثال ساده که بدانیم چگونه با بی مسئولیتی کودکان برخورد کنیم

  •  تصور کنید فرم‌ها و کاغذ‌هایی را از دفتر کاری خود به خانه آورده‌اید و از فرزندتان خواسته‌اید به آنها دست نزند، اما ناگهان او همه را روی زمین ریخته یا لیوان آبش را روی آنها می‌ریزد.

در چنین مواردی مشخص است که اشتباه از جانب او بوده و با توجه به این‌که قبلا از او خواسته‌اید مراقب باشد‌ بهترین کار برای ایجاد احساس مسوولیت این است که عواقب کار را به او گوشزد کنید. برای مثال بگویید که این فرم‌های مهمی‌ است و حالا چطور دوباره تمام آنها را پرینت کنم؟ یا این‌که حالا اگر فردا نیاز به آنها داشته باشم چه باید بکنم؟ حتما مورد بازخواست قرار می‌گیرم! به این ترتیب فرزندتان را وادار به فکر کردن در مورد عواقب کارش کرده‌اید.

  • اگر فرزندتان در حال دویدن دور حیاط است و ناگهان به دلیل این‌که بند کفشش باز شده روی زمین می‌افتد و به محض زمین خوردن می‌گوید که تقصیر شما بوده که بند کفشش را محکم نبسته بودید.

در این گونه موارد ابتدا صحبت او را گوش دهید سپس از وی بپرسید که راه‌حل پیشنهادی او برای عدم تکرار این وضعیت چیست و این‌که اگر چطور می‌بستید دیگر زمین نمی‌افتاد؟

سپس به او پیشنهاد بهتری بدهید. برای مثال بگویید: چطوره با هم تمرین کنیم تا بند کفشت را ۲ گره‌ای کنیم تا دیگر باز نشود.

  • در مواردی که فرزندانتان در حال کشیدن موی هم هستند و شما که می‌رسید هریک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد و می‌گوید که دیگری شروع کرده است.

بهتر است ابتدا به جای این‌که به عنوان قاضی وارد عمل شوید فقط صحبت‌ها را گوش کنید و قضاوت نکنید و سپس آنها را از نتیجه کار آگاه کنید و بگویید کشیدن موچقدر دردناک است. سپس پیشنهاد دیگری به آنها بدهید و بگویید فکر می‌کنید اگر دفعه بعد کسی موی شما را کشید به جای تلافی چه کار بهتری می‌توان انجام داد؟ و در پایان به خاطر دردی که این کار ایجاد کرده همدردی را به آنها بیاموزید و بگویید که می‌دانید کشیده شدن مو چقدر دردناک است.