بازی با نوزاد بیلیون ها عصب مغزی را به‌ ایجاد ارتباطات بهتر تحریک میکنند. از دو هفتگی تا دو ماهگی بازی هایی که برای نوزاد دوست داشتنی ترند ، بازی های چهره مقابل چهره است. زمانی که نوزاد هوشیار و گوش به زنگ است ، کمی از او دورتر بنشینید ؛ و آرام تا آنجا که میتوانید زبانتان را بیرون بیاورید. می بینید که کم کم کودک زبانش را حرکت می دهد.

دهانتان را باز کنید؛ و لب هایتان را به‌شکل های گوناگون درآورید. کودک بسیار زود از حرکت های چهره تقلید می کند.

نکات مهم در مورد بازی با نوزاد همچنین میتوانید حرکت های چهره ی او را نیز تقلید کنید ؛ برای نمونه، وقتی نوزاد اخم هایش را در هم می کشد ، چشمان و لب هایش را باز کنید ؛ و هنگامی که قیافه اش را در هم می کشد ، حرکت های چهره اش را با اغراق تقلید کنید. بدین ترتیب، نوزاد چهره ی خود را در چهره ی مادر می بیند. انعکاس حرکات نوزاد ، تقویت کننده ی قدرتمند خودآگاهی اوست ؛ زیرا نوزادان دوست دارند تغییرات چهره را تقلید کنند ؛ و هیچ کاری به این اندازه برایشان سرگرم کننده نیست.

بازی با نوزاد؛ از ۴ ماهه تا ۱۲ ماهه
بازی با نوزاد؛ از ۴ ماهه تا ۱۲ ماهه

با کودکان نوپا روبان بازی کنید. بازی های لمسی با با نوزاد ۴ ماهه :

۱ . بازی در دست گرفتن چیزی و تکان دادن آن ؛ نوزادان عاشق بازی با جغجغه، زنگوله و عروسک پارچه ای هستند.

۲ . بازی ضربه زدن به چیزی ؛ اسباب بازی جالبی را در دسترس کودک آویزان کنید ؛ و ببینید چگونه می کوشد به آن ضربه بزند ؛ یا آن را در آغوش بگیرد.

۳ . بازی لگد زدن ؛ اسباب بازی هایی که بتوان به آنها لگد زد، در این سن برای کودک بسیار دوست داشتنی ست. منگوله ، جغجغه جزو اسباب بازی هایی است ، که میتوان به زانوی کودک بست ، تا با لگد زدن به آن صدا تولید کند.۴ . بازی با انگشت ؛ به کودک چند رشته ریسمان بدهید ، تا با آن بازی کند. ببینید چگونه انگشتان ، دست ها و بازوهایش‌را به‌کار می گیرد ؛ و بر آن متمرکز میشود. تذکر؛ زمانی که با ریسمانی بازی می کند ، به خوبی بر بازی او نظارت داشته باشید ؛ و مراقب باشید خطر خفگی او را تهدید نکند. نوزادان در این مرحله درباره ی روابط میان اسباب بازی ها بسیار کنجکاو هستند ؛ برای نمونه ، چگونه یک اسباب بازی بزرگ جا میشود. بدین ترتیب می فهمند چگونه با ترکیب کردن چیزها بازی کنند ؛ برای نمونه ، به هم زدن چیزها و صدا کردن ، درون هم گذاشتن چیزها ، پر کردن و خالی کردن.

۵ . به هم زدن چیزها و صدا کردن ؛ آنها از صدای به هم خوردن و افتادن چیزها لذت می برند. ۶ . درون هم گذاشتن چیزها ؛ آنها دوست دارند ظرف کوچکی را درون ظرف بزرگی بگذارند. پس کاسه های پلاستیکی و پیمانه های اندازه گیری برای این بازی بسیار خوب است.

۷ . پر کردن و خالی کردن ؛ تکه های لگو و جعبه ای به کودک بدهید ؛ و ببینید چگونه با کمک دست و ذهنش می فهمد تکه ها را به‌درون آن بریزد و خالی کند.

۸ . بازی با آب ؛ بازی در وان حمام – البته با نظارت کامل – مهارت پر کردن و خالی کردن را به‌او یاد می دهد. پر کردن ظرف آب از وان و خالی کردن آن و شلپ شلوپ کردن از بازی های دلخواه کودک است.

بازی با نوزاد؛ از ۴ ماهه تا ۱۲ ماهه
بازی با نوزاد؛ از ۴ ماهه تا ۱۲ ماهه

بازی با کودک شش تا نه ماه :

۱ . بازی با توپ ؛ توپ بازی همیشه از بهترین بازی های کودکان بوده است.

۲ . بازی با آیینه ؛ نوزاد را جلوی آیینه بنشانید ؛ و ببینید چگونه می کوشد دست ها و چهره اش را با تصویری که در آن میبینید ، هماهنگ کند. زمانی که در کنارش می نشینید ؛ و تصویرتان را در آن می بینید ، بسیار شگفت زده میشود.

۳ . غلت زدن ؛ اگر بالش هایی را برایش بگذارید، تا روی آن غلت بزند ، بسیار لذت می برد. همچنین میتوانید اسباب بازی هایی را نیز در فاصله ی دوری از او بگذارید ؛ و ببینید چگونه خودش را به‌سوی آن می کشاند. بازی با کودک نه تا دوازده ماهه : در این دوره رشد مهارت های ذهنی در جهت پیدایش مفهوم پایداری چیزهاست؛ یعنی توانایی به یادآوردن جایی که اسباب بازی پنهان شده است. زمانی که اسباب بازی اش را زیر پتویی پنهان می کنید، دیگر برای یافتن آن علاقه ای ندارد.این بازی را تجربه کنید: یکی از اسباب بازی های دوست داشتنی اش را جلوی چشم او، زیر یکی از لباس هایی که پیش رویش است ، پنهان کنید. یکی یکی زیر لباس ها را به‌او نشان دهید ، تا بفهمد اسباب بازی زیر کدام یکی پنهان شده است. کم کم می بینید که او دارد می کوشد خاطره ی پنهان کردن اسباب بازی را به‌یاد آورد.

۴. دالی موشک ؛ توانایی جدید نوزاد برای به یادآوردن چهره ی پدر و مادر هنگام دالی موشک بسیار دیدنی است. بگذارید چند لحظه ای کودک به دنبالتان بگردد. زمانی که پیدایتان نکرد ، از گوشه ی جایی که پنهان شده اید ، سرتان را بالا بیاورید ، تا شما را ببیند ، و نامش را صدا بزنید . در نتیجه به سوی جایی که شما را دیده است ، می خزد. کم کم با پیروی از شما او نیز از پشت وسیله ای ، هی پنهان و پیدا میشود.

۵. دالی موشک با صدا ؛ صدا را نیز به بازی پیشین بیفزایید. به جای این که پی در پی جلویش پیدا شوید ، پنهان بمانید ؛ و تنها نامش را صدا بزنید . بگذارید دور و بر را برای یافتن صدایی که در ذهنش با شما هماهنگ کرده ، بگردد . پی در پی صدایش بزنید ، تا علاقه اش برای جست و جوی شما کم نشود.