محققان نشان دادند زنانی که برای باردار شدن از لقاح آزمایشگاهی استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که به طور طبیعی باردار می شوند، تا ۸۰ درصد یبشتر درخطر تولد زودرس نوزاد هستند.

تحقیقاتی که توسط پژوهشگران در بیمارستان «سن رافائل میلان ایتالیا» در خصوص ارتباط بین لقاح آزمایشگاهی و افزایش خطر تولدهای زودرس خودبخود، انجام شد نشان داد، زنانی که برای باردار شدن از لقاح آزمایشگاهی استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که به طور طبیعی باردار می شوند، خطر تولد زودرس نوزادانشان (قبل از هفته های ۳۷ و ۳۴) تا ۸۰ درصد افزایش می یابد.

بارداری با لقاح آزمایشگاهی خطر تولد زودرس را افزایش می دهد
بارداری با لقاح آزمایشگاهی خطر تولد زودرس را افزایش می دهد

نتایج مربوط به ۱۵ مطالعه روی ۶۲ هزار بیمار و ۳۸۰۰ تولد زودرس آنالیز شدند.

پزشکان و متخصصین استفاده از غربالگرهای اولتراسوند سرویکالی را در این افراد که در خطر بالای تولد زودرس فرزند هستند توصیه می کنند تا در صورت نیاز استراتژی های مهاری مورد استفاده قرار دهند.

به عقیده این محققان گزارش هایی که بعد از باردار شدن، در زمان تولد و بعد از تولد ثبت می شود را باید مبنایی برای اتخاذ استراتژی های باروری در نظر گرفت تا احتمال چنین تولدهایی را به حداقل برسانند.