ساختن شکل‌های مختلف به وسیله تا زدن کاغذ باعث می‌شود تا هماهنگی بین چشم و حرکات دست کودک تقویت شود. علاوه بر این  خلاقیت بچه ها را هم افزایش می دهد. در این مطلب ساخت پرنده در حال پرواز را آموزش می دهیم. برای این کار تنها به یک کاغذ نازک احتیاج دارید.

اوریگامی پرنده در حال پرواز
اوریگامی پرنده در حال پرواز

کودکان از تماشای ساخته شدن اشکال اوریگامی توسط دیگران نیز لذت می‌برند و آموزش اوریگامی می‌تواند کودکان را برای مدتی سرگرم کند. این‌ روزها که بازی‌ گروهی کودک میان بچه‌ها نسبت به گذشته کمتر رایج است و کودکان تعامل با بچه‌های هم‌سن خود را به اندازه گذشته تجربه نمی‌کنند، آموزش اوریگامی به گروهی از بچه‌ها در یک مهمانی می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای کودکان باشد که هنگام ساختن اشکال اوریگامی گفت و گوی دوستانه‌ای با بچه‌های دیگر داشته باشند.آموزش اوریگامی پرنده در حال پرواز :

۱- ابتدا مربع را (جهت رنگی بالا) از روی وسط های اضلاع تا زده و باز می کنیم. خط تا را کامل ایجاد کنید.

۲- از جهت سفید و با محورهای وسطهای اضلاع، تا زده و باز کنید.

اوریگامی پرنده در حال پرواز
اوریگامی پرنده در حال پرواز

۳- با استفاده از خطوط محور، سه راس بالا را روی پایین منطبق کنید. شکل رو باید یک مربع باشد.

۴- دو مثلث چپ و راست نسبت به قطر را، روی محور های میانه نشان داده شده تا کرده و باز کنید.

اوریگامی پرنده در حال پرواز
اوریگامی پرنده در حال پرواز

۵- از روی محور نشان داده شده، خوب تا بزنید و باز کنید.

۶- بال فوقانی مدل را با آوردن آن به سمت بالا و همزمان فشار دادن دو طرف به داخل، باز کنید، خوب رد بیندازید و سپس صاف کنید.

اوریگامی پرنده در حال پرواز
اوریگامی پرنده در حال پرواز

۷- کار را به پشت برگردانید و مراحل ۴ تا ۶ را تکرار کنید.

۸- پره ها را به بالا و در راستای لبه های بیرونی تا کنید و سپس باز نمایید.

۹- با استفاده از خط چین های داخل، این قسمت را به صورت معکوس، تا بزنید.

۱۰- از خطوط نشان داده شده سر و بالها را نیز تا بزنید.

اوریگامی پرنده در حال پرواز
اوریگامی پرنده در حال پرواز

پرنده شما آماده است، برای بال زدن به سمت جلو کافی است کمی انتهای دم را بکشید.