بازی هایی که در آن نشانه‌ های خونریزی و خشونت شخصیت های کارتونی و رایانه ای دیده می‌ شود، باعث بی قراری و اضطراب کودکان می‌شود. می توان بیان کرد که انیمیشن ها بر روی کودکان تاثیر می گذارند.

تاثیرات مخرب بازیهای رایانه‌ای

جعفر بای، آسیب شناس، با اشاره به تأثیرات مخرب بازی‌های رایانه ای اظهار داشت: بازی‌ هایی که در آن نشانه های خشونت و خونریزی شخصیت های رایانه ای و کارتونی دیده می شود، باعث بی قراری و اضطراب کودکان می شود که این مسأله در مسائل تربیتی آن ها نیز تاثیرگذار است.

تاثیر شخصیت های کارتونی بر کودکان

وی افزود: کم تحرکی و ساعت ها نگریستن به صفحه مانیتور آثار مخرب جدی جسمانی نیز برای کودکان و نوجوانان به جا می گذارد و در دراز مدت مشکلات گوناگون را برای آن‌ها رقم می‌زند.

اهمیت حضور والدین و سیاستگذاران اجتماعی

این آسیب شناس اجتماعی گفت: والدین باید تا حدی با بازی‌ های رایانه‌ای آشنا باشند و بدانند که هر بازی برای چه سنی است.

برای جلوگیری از بروز مشکلات، تصریح کرد: سیاستگذاران و برنامه ریزان اجتماعی باید با همکاری کارشناسان رایانه‌ای نسبت به بازتولید بازی‌های سنتی و انجام بازی‌ های بومی محلی با طراحی‌های زیبا، گرافیک جذاب و موسیقی متن مطلوب اقدام کنند تا ما کمتر شاهد بروز خشونت در کودکان باشیم.