خیلی از پدر و مادرها همیشه درگیر مسئله اتاق مجزا برای کودک خود هستند . البته بسیاری از والدین موافق این کارند. به نظر آنها تنها خوابیدن کودک از زمان نوزادی خوب و پسندیده است و آنها می خواهند که کودکشان یاد بگیرد که تنها روی تخت خود و داخل اتاق خود بخوابد .

در این مقاله از سایت سرسره دستورالعمل های محققان برای داشتن اتاق مجزا و تنها خوابیدن کودکان و افزایش احتمال خطر ، با اتاق جدای کودک را به شما ارائه می دهیم :

افزایش احتمال خطر ، با اتاق جدای کودک
افزایش احتمال خطر ، با اتاق جدای کودک

با توجه به نظر کارشناسان و محققان اطفال ، نظریه اتاق مجزا برای کودکان و تنها خوابیدن آنها رد می شود و یک کار خطرناک به حساب می آید . زیرا محققان معتقدند که تنها خوابیدن برای نوزادان و کودکان تا شش ماهگی  بسیار خطرناک است و تا یک سالگی نیز مورد تایید نیست. تنها خوابیدن گاهی باعث مرگ ناگهانی می شود و این خطر را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد.

آرامش کودک هنگام خواب

زمانی که کودک کنار مادر خوابیده باشد مادر می تواند به راحتی او را مشاهده کند و مراقب او باشد ، راحت و سریع به او شیر بدهد یا نیازهای تغذیه ای او را برطرف کند و مهم تر از همه این که کودک در کنار مادر به آرامشی بزرگ خواهد رسید که همین آرامش باعث جلوگیری از ایجاد ترس و استرس و مرگ ناگهانی می شود.

البته بهتر است یک تخت برای کودک خود کنار تخت پدر و مادر قرار دهید و او را روی تخت خود بخوابانید. تا هم دسترسی به او داشته باشید و هم اینکه در حین خواب کنار شما نباشد ، که مبادا دست یا پای شما در حین خواب روی کودک بیفتد و باعث خفگی او شود .

رختخواب مناسب

گزینه دیگری که محققان به آن اشاره می کنند رخت خواب مخصوص کودک است . شما باید رخت خواب سبک و ساده برای کودک خود تهیه کنید زیرا رخت خواب های سنگین و خیلی نرم ممکن است در حین خواب روی صورت کودک افتاده و باعث خفگی کودک شوند . بنابراین با به کارگیری این توصیه ها خطر را از کودکان خود دور کنید.