مدیریت صحیح مالی و آموزش پس انداز به کودکان را باید نهادینه کرد.

شیوا وکیلی روانشناس تربیتی درباره اهمیت مدیریت مالی از دوران کودکی اظهار کرد: آموزش مسایل مالی به فرزندان یکی از آموزش های مهم است که فرد باید در دوران کودکی با آن آشنا شود و بهترین راه فراگیری این آموزش استفاده از نوعی تفریح و بازی برای یادگیری این امر است.

نکاتی برای آموزش پس انداز به کودکان
نکاتی برای آموزش پس انداز به کودکان

وی با اشاره به اهمیت آموزش پس انداز به کودکان گفت:باید به کودک آموزش بدهیم که هرگاه پولی را به عنوان هدیه دریافت می کند مقداری از آن را پس انداز کند و از سوی دیگر والدین هم باید برای تشویق کودک به پس انداز، بجای دادن اسباب بازی بیشتر به فرزند خود، به او پول هدیه دهند تا این روش در کودک نهادینه بشود.

وکیلی تصریح کرد: تشویق و تحسین کردن کودک در زمانی که پول خود را درست و منطقی خرج می کند و یا صدقه ای می دهد می تواند باعث تقویت نقاط مثبت در فرزند شود.

این روانشناس بیان کرد: والدین باید کودک خود را با فواید پس انداز آشنا کنند و البته نباید در این کار افراط کنند که به نوعی خساست تبدیل شود زیرا افراط و تفریط در مسایل مالی هر دو زیان بخش هستند.

وکیلی در پایان خاطر نشان کرد: به کودک خود یاد دهید که مسایل مالی خانواده یک موضوع خصوصی است و نباید خارج از خانه در مورد آن صحبت شود همچنین باید استرس و اضطراب را از فرزند خود درباره این موضوعات دور کنند زیرا در غیر این صورت تا پایان عمر این حس همواره همراهشان خواهد بود.