چگونه به سوالات فلسفی کودکانمان پاسخ دهیم ؟

بچه ها فیلسوف به دنیا می آیند.

زمان: پنجشنبه ۶ آبان

ساعت: ۱۰ تا ۱۱:۳۰

مکان: کلبه کودکی

نشانی: سعادت آباد ، بلوار دریا ، رامشه ، توحید دوم شرقی ، شماره ۵۶

شماره تماس: ۸۸۰۷۶۶۵۲

این دوره را موسسه کلبه کودکی برگزار می کند. مدرس این دوره مسیحا ابوعلی، مترجم آثار فلسفی برای کودکان و نوجوانان است.

آشنایی والدین با فلسفه برای کودکان

آشنایی والدین با فلسفه برای کودکان
آشنایی والدین با فلسفه برای کودکان