مرکز هنری اریکه سمر برای گروه سنی ۳ تا ۶ سال کارگاه برگزار می کند این کارگاه با عنوان توپ قلقلی است. کارگاه توپ قلقلی پنج شنبه ۳ اسفند ماه ۹۶ از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۱۵ است. کارگاه مادر و کودک توپ قلقلی مکان: مرکز هنری اریکه سمر زمان : پنج شنبه ۳ اسفندماه ، ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۱۵ هدف از تشکیل کارگاه: تقویت هوش جنبشی و حرکتی هماهنگی بین عضلات درشت دست و پا هماهنگی بین عضلات چشم و دست تخلیه هیجانی آدرس: خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه شرقی، بن بست حبیبی، پلاک ۴

کارگاه مادر و کودک توپ قلقلی
کارگاه مادر و کودک توپ قلقلی