موسسه هفت اقلیم کارگاه نمایش عروسکی خلاق با تدریس بهناز مهدی خواه برگزار می کند. کارگاه نمایش عروسکی خلاق این کارگاه از ایده اولیه تا اجرای نمایش را در نظر گرفته است. _این کارگاه در ده جلسه دو ساعته به صورت عملی و کارگاهی برگزار می شود _کارگاه شامل: ایده پردازی، عروسک گردانی و کارگردانی _از اجرای عمومی آثار تولید شده در این کارگاه حمایت می شود ظرفیت این کارگاه بسیار محدود است. آدرس موسسه هفت اقلیم : خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، پلاک ۵۶۹ شماره تماس : ۸۸۴۵۷۸۲۵ و ۸۸۱۴۶۴۹۰

کارگاه نمایش عروسکی خلاق
کارگاه نمایش عروسکی خلاق