درباره کتاب نفرین بیوا :وقتی تاریکی و تباهی به‌ تدریج جهان خاکی را درمی‌ نوردد؛ وقتی نور امید تنها تک شعله‌ ای می‌ شود در جهان آدم‌ ها؛ و وقتی پادشاهی جهان، تمام معادلات جهان را بر هم می‌ ریزد… تنها امید انجمن پاترا به چهار جلودار برای مبارزه‌ ی نهایی است. چهار مبارز از جنس چهار جادوی باستانی، باید انتخاب کنند و تصمیم بگیرند.

آمایا، مبارز آب دومین مبارز این راه است اما تصمیمش را گرفته؛ پادشاهی جهان او را آموزش می‌ دهد و برای نبرد پیش رو آماده‌ اش می‌ کند. نبردی که در آن باستانی‌ ترین ایزدان ژاپن، ایزاناگی و ایزانامی، رهبری را بر عهده دارند. این مبارزه به نفع کدام یک تمام خواهد شد؟ پادشاهی جهان یا انجمن پاترا؟

کتاب نفرین بیوا دومین جلد از مجموعه کتاب پادشاهی جهان است.

مشخصات کتاب نفرین بیوا

معرفی کتاب نفرین بیوا
معرفی کتاب نفرین بیوا

موضوع: داستان ایران

نویسنده : نیما کهندانی

گروه سنی: ۱۲ تا ۱۵ سال

ناشر: ویدا

سال چاپ: ۱۳۹۶

 ۲۹۴ صفحه

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید