آمارهای نشر در سال ۹۵ نشان از افزایش ۲۸ درصدی شمار کتاب‌ های ترجمه‌ ای در بازار نشر کودک و نوجوان دارد،‌ اتفاقی که سال‌ هاست نویسندگان داخلی آن را آفت ادبیات کودک و نوجوان عنوان می‌ کنند.

افزایش ۲۸ درصدی کتاب‌ های ترجمه در بازار نشر کودک
افزایش ۲۸ درصدی کتاب‌ های ترجمه در بازار نشر کودک

بر اساس کتاب‌ های ثبت شده در موسسه خانه کتاب،‌ ۱۰ هزار ۶۱۶ عنوان کتاب کودک و نوجوان در سال ۹۵ منتشر شده است که نسبت به آمار سال پیش از آن (۸ هزار و ۹۹۸ عنوان) با ۱۸ درصد افزایش در عناوین روبرو بوده‌ایم.

هم‌چنین شمارگان متوسط کتاب‌ های کودک و نوجوان ۱۸درصد کاهش و قیمت میانگین کتاب­های این حوزه ۱۷ درصد افزایش داشته است.

در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵، تعداد کتاب­های تالیفی کودک و نوجوان ۶۷۴۹ عنوان بوده که نسبت به سال گذشته (۵۹۷۵ عنوان) در حدود ۱۳% افزایش یافته است. همچنین شمارگان متوسط کتاب­های تالیفی کودک و نوجوان ۲۱ درصد کاهش داشته است.

ترجمه شده در موضوع کودک و نوجوان در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵، تعداد ۳۸۶۷ عنوان بوده که نسبت به سال گذشته (به تعداد ۳۰۲۳ عنوان) در حدود ۲۸% افزایش یافته است. همچنین شمارگان متوسط کتاب­های ترجمه شده کودک و نوجوان ۴ درصد کاهش داشته است.
ادبیات کودک و نوجوان به عنوان شاخه‌ ای از مجموعه بزرگ نشر‌، آسیب‌ های بسیاری دارد،‌ اگر روزگاری «قصه‌های خوب برای بچه های خوب» مهدی آذریزدی ادبیات کودک و نوجوان ایران را پایه ریزی کرد‌، امرزو با تهاجم ترجمه و رشد قارچ گونه آثار بی‌کیفیت و کپی شده از روی یکدیگر،‌ ادبیات کودک و نوجوان ایران در معرض انواع آسیب‌ها قرار گرفته است.

نویسندگان این حوزه نیز در سال‌های اخیر بارها خطری که جان ادبیات کودک و نوجوان ایران را تهدید می‌کند،‌ تذکر داده‌اند اما این اظهارنظرها چندان راهگشا نبوده است. یکی از مهمترین آفت‌ های ادبیات کودک و نوجوان همان رشد سریع بازار ترجمه نسبت به تالیف‌هاست. که آمارهای موجود نیز حکایت از رشد ۲۸ درصدی این کتاب‌ها در سال ۹۵ داشته است.

سال ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ درصد تغییر
شمارگان متوسط ۲۹۹۸ ۲۴۴۶ ۱۸-
قیمت متوسط(ریال) ۵۷۸۲۴ ۶۷۶۸۷ ۱۷
انتشارات قدیانی‌، افق،‌ ذکر‌، کانون پرورش فگکری‌، پیدایش‌، بین‌المللی گاج،‌ هوپا،‌ برف‌ و امیرکبیر به ترتیب پرکارترین ناشران کودک در سال ۹۵ بوده‌اند.