محل برگزاری کنسرت گروه ارف : تالار وحدت

زمان: یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ – دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

آدرس: خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت

تلفن: ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱

نحوه خرید بلیط: وب سایت تیوال

کنسرت گروه ارف (مسعود نظر)
کنسرت گروه ارف (مسعود نظر)