کلبه کودکى کلاس های زبان زرافه و زبان زندگی (ارتباط بدون خشونت ) را برگزار می کند. در این کلاس ها کارگاه بازی و خلاقیت، آگاهی با احساسات درونی خود و اطرافیان و البته روانشناسی و بازی های کودک و والدین پرداخته می شود.

کلاس زبان زرافه به دو بخش مقدماتی و پیشرفته دسته بندی می شود و کلاس زبان زندگی ویژه والدین است.

کلاس زبان زرافه مقدماتى :
پنجشنبه ها ، ساعت ١٣-١٢
ویژه گروه سنى ١٠-٨ سال

کلاس زبان زرافه پیشرفته :
پنجشنبه ها ، ساعت ١۴-١٣

کلاس زبان زندگى ویژه والدین :
دوشنبه ها ، ساعت ١۵:٣٠-١٣:٣٠

براى کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلاس ها با شماره هاى ۰۲۱۸۸۰۷۶۶۵۲ و ۰۹۹۰۶۱۷۰۰۲۱ تماس بگیرید.

کلبه کودکى کلاس های زبان زرافه و زبان زندگی برگزار می کند
کلبه کودکى کلاس های زبان زرافه و زبان زندگی برگزار می کند