⁣سرزمین کودکان خلاق با همراهی گروه فرفره کلاس بازی و موسیقی برگزار می کند. مخصوص کودکان ۲ تا ۳ سال است.

زمان: ⁣روزهای یکشنبه  ساعت ۱۷ کلاس ریتم و موسیقی
روزهای چهرشنبه ساعت ۱۱:۳۰ کلاس بازی و موسیقی

کلاس بازی و موسیقی
کلاس بازی و موسیقی

پاسخ دهید

نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید