درباره کتاب یک چیز دیگر: یک چیز دیگر شبیه هیچ موجودی نیست. او تنهاست و همه ی کارهایش هم با باقی موجودات فرق دارد. حیوانات دیگر او را نمی پذیرند و به عنوان دوست قبولش نمی کنند. تا وقتی که موجود دیگری مثل خودش پیش او می آید. موجودی به نام یک چیزی. شاید بچه ها هم خیلی وقت ها دچار احساس پذیرفته نشدن توسط جمعی شده باشند یا برعکس کسی را به همین دلیل متفاوت بودن به عنوان دوست قبول نکرده اند. این کتاب می تواند به کودکان کمک کند تا بار دیگر به این موضوع و انسان های متفاوت از خودشان نگاه کنند و درک عمیق تری از این ماجرا به دست آورند.

مشخصات کتاب یک چیز دیگر

معرفی کتاب یک چیز دیگر
معرفی کتاب یک چیز دیگر

نویسنده: کاترین کیو

مترجم: نسرین وکیلی

ناشر: مبتکران

سال نشر: ۱۳۹۳

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

 

 

گزیده کتاب یک چیز دیگر

«یک چیز دیگر» آن قدر شگفت زده بود که نتوانست به لبخند او جواب بدهد. حتی پنجه اش را هم دراز کرده بود, نگرفت. گفت: «مثل من؟ تو مثل من نیستی. در واقع مثل هیچ یک از چیزهایی که من تا به حال دیده ام نیستی. متاسف ام. چیزی که کاملا روشن است این است که تو چیز دیگری از جنس من نیستی. بعد به سمت در رفت و آن را باز کرد و گفت: «شب بخیر» موجود پنجه اش را به آرامی پایین آورد. گفت: «آه» حالا غمگین تر و کوچک تر به نظر می آمد. «یک چیز دیگر» به یاد موضوعی افتاد. اما درست یادش نمی آمد.

فعالیت های مرتبط با کتاب یک چیز دیگر

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال باشد:

ارزش های زندگی

می دانی انسان ها با هم متفاوت هستند. بعضی بیشتر و بعضی کمتر. می توانی درباره ی آن صحبت کنی؟
می دانی انسان ها چطور می توانند با یکدیگر متفاوت باشند؟
اگر تو دوست یک چیز دیگر بودی چه می کردی؟

نقاشی

یک نقاشی بکش از موجودی توی جنگل که شبیه هیچ کدام شان نیست.
می توانی چند حیوان را که با هم دوست هستند در کنار هم بکشی؟

[irp posts=”11891″ name=”معرفی کتاب آخه چرا نه”]