درباره کتاب گوریل :حنا گوریل ها را دوست دارد. حنا تنهاست. پدر حنا هیچ وقتی برای حنا ندارد. اما گوریل اسباب بازی حنا چه؟ او برای حنا بیشتر از هرکس دیگری وقت دارد. قصه ی حنا قصه ی تمام کودکانی ست که اغلب تنها هستند. اما دنیای تخیل شان آنها را به هرکجا که خواسته باشند می برد. این کتاب به کودک یادآوری می کند که هیچ حد و مرزی برای تخلیش وجود ندارد و هیچ چیز نمی تواند او را محصور کند. او همراه حنا می گردد و می رقصد و یادش خواهند ماند که تخیلش می تواند هرچیزی را تغییر دهد.

مشخصات کتاب گوریل

معرفی کتاب گوریل
معرفی کتاب گوریل

نویسنده و تصویرگر: آنتونی براون

مترجم: طاهره آدینه پور

ناشر: نشر علمی و فرهنگی

سال نشر: ۱۳۹۳

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

گروه سنی: ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال

گزیده‌ ی کتاب: حنا گوریل ها را خیلی دوست داشت. او درباره ی گوریل ها کتاب می خواند, آنها را در تلویزیون تماشا می کرد و تصاویرشان را می کشید؛ اما هیچ وقت یک گوریل واقعی ندیده بود. پدرش وقت نداشت حنا را برای دیدن گوریل ها به باغ وحش ببرد. او برای هیچ کاری وقت نداشت. حنا شب قبل از تولدش با هیجان زیادی به رخت خواب رفت. آخر او برای تولدش از پدر یک گوریل خواسته بود! نیمه شب که حنا از خواب بیدار شد, بسته ی کوچکی را در پایین رخت خوابش دید: یک گوریل بود, اما یک گوریل اسباب بازی! حنا گوریل را به گوشه ای پرت کرد اما آن شب اتفاق عجیبی افتاد…

فعالیت های مرتبط با کتاب گوریل

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ _ ۷ و ۸سال باشد

فعالیت آشنایی با حیوانات

  • تو تا حالا حیوانی را از نزدیک دیده ای؟
  • می دانی فرق بین شامپانزه, گوریل, میمون و اورانگوتان چیست؟
  • می دانی غذای این حیوانات چیست؟
  • می توانی آنها را نقاشی کنی؟
  • چه حیوانی را از همه بیشتر دوست داری؟

محیط زیست

  • فکر می کنی حیوانات توی قفس های باغ وحش خوشحال هستند؟
  • به نظر تو چرا بعضی از حیوانات را در باغ وحش نگه می دارند؟