کتاب پادشاهی جهان مجموعه ای است که با محوریت ایزدان باستانی ایران، ژاپن، اسکاندیناوی و روم نوشته شده است.

معرفی کتاب خیزش خاک
معرفی کتاب خیزش خاک

«کتاب خیزش خاک» جلد نخست این مجموعه پنج‌ گانه در ژانر فانتزی مدرن است که با محوریت اساطیر ایران منتشر شده است. یک پادشـــاهی به سردمـــداری اهـریمن؛ در دنیایی که می‌ شناسیم. جهان در شرف جنگی بزرگ است. ابرقدرت‌ ها منـزوی شده‌ اند و پادشــاهی جهـان به‌ تــدریج فرمانروایی جهانی خود را بنا می‌ کنــد.

 

معرفی کتاب نفرین بیوا
معرفی کتاب نفرین بیوا

 «کتاب نفرین بیوا» دومین جلد این مجموعه با محوریت اساطیر ژاپن است. وقتی تاریکی و تباهی به‌ تدریج جهان خاکی را درمی‌ نوردد؛ وقتی نور امید تنها تک شعله‌ ای می‌ شود در جهان آدم‌ ها؛ و وقتی پادشاهی جهان، تمام معادلات جهان را بر هم می‌ ریزد.

 

معرفی کتاب طوفان مرگ
معرفی کتاب طوفان مرگ

«کتاب طوفان مرگ» نیز سومین جلد از پنج‌ گانه «پادشاهی جهان» است که پیش‌ تر راهی بازار شده است. جهانی به‌ هم‌ ریخته و پرآشوب، پادشاهی جهان قدرتمندتر از همیشه صحنه را در دست گرفته است و تنها رقیبش رو به فروپاشی است. حاکمیت شرارت و تباهی، لوکی، ایزد شرارت اسکاندیناوی، سودای رهبری ایزدان باستانی تمدن‌ ها را در سر می‌ پروراند

معرفی کتاب رقص آتش
معرفی کتاب رقص آتش

«کتاب رقص آتش» چهارمین جلد از کتاب است که داستان چهارمین مبارز، مبارز آتش با نام لوسیا از ایتالیا است. لوسیا، که تجربه‌ قتل پدر و مادر خود را از سر گذرانده، حالا با چالشی بزرگ‌تر روبه‌رو است.