درباره کتاب موشکافی در هنر :آثار هنری هر کدام قصه ای دارند که کشف آن برای کودکان و نوجوانان می تواند بسیار جذاب و دلنشین باشد. گاهی می توانند با نگاه کردن از بالای سیرک به داخل چادر اتفاق ها را ببیند, گاهی از پنجره ی داخل قطار و حتی گاهی هم از درون ذهن و تخیلات نقاش. هرکدام از اینها دنیایی را برای مخاطبش متصور می کند. دنیایی که می تواند مثل یک کتاب حرف های زیادی برایش داشته باشد.

مشخصات کتاب موشکافی در هنر

معرفی کتاب موشکافی در هنر
معرفی کتاب موشکافی در هنر

نویسنده: گیلیان ولف

ترجمه: هادی تقوی

ناشر: چاپ و نشر نظر

سال نشر: ۱۳۸۷

گروه سنی:  ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

گزیده کتاب موشکافی در هنر: زمانی که کاندینسکی این نقاشی را می کشید به هیچ چیز در اطراف خود نگاه نمی کرد تا از آنها الگو بگیرد. از حافظه اش هم کمک نگرفت. به هیچ عنوان هم ادعا نمی کرد اشکال موجود در نقاشی هایش دارای معانی خاص و رمز آلودی هستند. شما برای درک تصاویر او و اینکه هر شکلی نشانه ی چیست نیازی به رمز گشایی ندارید. با این حال بالاخره کاندینسکی به چیزی نظر داشته است. احتمالا حدس زده اید. او در درون ذهن خود به تخیلاتش چشم دوخته بود و آگاهانه اشکال و رنگ هایی را که در ذهنش بودند نقاشی می کرد.

فعالیت های مرتبط با کتاب موشکافی در هنر

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

نقاشی

  • می توانی فضای داخلی مدرسه ات را بکشی؟
  • بیرون از پنجره ات چه می بینی؟ هرچه را که می بینی در قاب پنجره بکش.
  • می توانی یک شیر آب را خیلی بزرگ بکشی؟
  • زیر یک ساختمان یا برج بلند بایست و از آن عکس بگیر. می توانی آن را بکشی؟