درباره کتاب من اچونه ام! در رو باز کنید: کتاب شامل ۱۸ داستان کودکانه است. داستان هایی با لحنی شیرین که حال و هوای شیطنت ها و سر به هوایی های کودکانه دارد، میمونی که ادای مامان میمونش را در می آورد، اچونه ی کوچولو که نمی خواهد توی اتاقش بخوابد و چیناچیل که آمار همه چیز را توی خانه شان دارد. داستان ها با فضایی و خیال انگیز کودک را آرام آرام با خود همراه می کنند, می خنداند و سرگرمش می کند.

معرفی کتاب من اچونه ام! در رو باز کنید
معرفی کتاب من اچونه ام! در رو باز کنید

نویسنده: سید نوید سید علی اکبر

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی : ۷ تا ۱۰ سال

 

 

 

گزیده کتاب من اچونه ام! در رو باز کنید

بابا نشسته بود این ور تخت، با یک پیژامه ی سفید راه راه که داشت از پایش می افتاد. مامان نشسته بود آن ور تخت، با یک لباس خواب گلدار نازک که از شانه هایش لیز می خورد. بابا سبیل هایش را جوید و گفت: «اچونه؟! خوابت نمی آد بابایی؟!» اچونه چشم های درشتش را گرفت بالا. مژه های سیاه و بلندی داشت. چشم هایش انگار از رویای گرگ خوب کوچولو برگشته باشند خوشگل بود. اچونه گفت: «هنوز نچ» مامان دمپایی هایش را پوشید و گفت: «دیگه اچونه پاشه بخوابه. بابا خوابش می آد, صبح اداره اش دیر می شه. پاشو اچونه.»
آن وقت دست های اچونه را گرفت و بلندش کرد. اچونه همان طور که از اتاق بیرون می رفت برای بابایش دست تکان داد. چشم هایش غمگین شده بود. انگار که قصه ی خرگوش تنها در زیر باران را خوانده باشد.

فعالیت های مرتبط با کتاب من اچونه ام! در رو باز کنید

این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال باشد:

قصه گویی و داستان نویسی
یک قصه درباره ی یک میمون و بچه اش می توانی تعریف کنی؟

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…