درباه مجموعه شعر مشق آسمان: این مجموعه شامل دوازده شعر کودک است که همگی در قالب چهارپاره سروده شده‌ اند و شعرها درباره کشفیات کودکان از طبیعت و دنیای پیرامون‌ شان هستند.

مداد من، ماشین بابا، دانه، مشق آسمان، جبران می‌ کنم، بخاری، یک تکه سوسیس، چرت آفتاب، تولد، خواب، یک خار کوچک، رسم درختی‌ کاری از جمله اشعاری است که در این کتاب برای کودکان سروده شده است.

در یکی از اشعار این کتاب می‌ خوانیم:
«امروز املای مرا
هی می‌ نویسد اشتباه
توی کتابم می‌ کشد
خط های پررنگ و سیاه
انگار فکرش باز هم
مشغول چیز دیگری ست
باید کمی تیزش کنم
حال مدادم خوب نیست»

مشخصات مجموعه شعر مشق آسمان

معرفی مجموعه شعر مشق آسمان
معرفی مجموعه شعر مشق آسمان

شاعر: مریم زندی

تصویرگر: سپیده کاظمی

گروه سنی: ۸ تا ۱۱ سال

ناشر: سوره مهر

۳۲ صفحه