درباره کتاب ماجراهای ریکی پرنده: ریکی پرواز می کند اما کسی جز پدرش از این راز خبر ندارد. ریکی می خواهد معروف شود اما اگر کسی او را در حال پرواز ببیند سقوط می کند. اما ریکی سرسخت تر از این حرف هاست. او نمونه ی یک پسر جسور و با اراده است که به خواسته هایش می رسد.

متن و تصویر در کنار هم داستانی گیرا، جذاب و تاثیرگذار می آفرینند. تصاویر کتاب به خوبی با متن همراه شده و داستان را ملموس تر می کند. مخاطب کودک در طول داستان با ریکی همراه می شود و لحظات شگفت آوری را تجربه می کند. لحظاتی که تجربه اش گاه کودک را به خنده وا می دارد، گاه حس تنهایی و افسوس در او به وجود می آورد و حتی گاهی می ترساند.

مجموعه کتاب های ماجراهای ریکی پرنده: راز لاله ی سیاه، فیل زیرخاکی، کلاه گیس فرفری، مزرعه سرگرمی

مشخصات کتاب ماجراهای ریکی پرنده

کتاب ماجراهای ریکی پرنده
کتاب ماجراهای ریکی پرنده

نویسنده: پل جنینگز

مترجم: اعظم مهدوی

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

گزیده کتاب ماجراهای ریکی پرنده: علامت ضربدر یعنی اینکه هیچ خوب نیستم. تیک یعنی عالی ام. پخمگی یک تیک می گیرد, چون که واقعا پخمه ام. یک چیز دیگر. بله! یک تیک برای پرواز. چون می توانم پرواز کنم. خیلی کوچولو که بودم شروع شد. هرچیزی که پیدا می کردم عادت داشتم از رویش بپرم. می خواستم پرواز کنم. می خواستم مثل پرنده ها پرواز کنم بروم تا بالای ابرها و از آنجا زمین را نگاه کنم. نمی خواستم فقط و فقط پرواز کنم. شاید فکر می کنید خلم. دلم می خواست همه نشانم بدهند و بگویند: «نگاه کنید! ریکی داره پرواز می کنه.» می خواستم چشم هایشان از حدقه دربیاید و از تعجب غش کنند. همیشه دلم می خواست فقط یک چیز باشم …

در این باره بخوانید  نمایش شاهزاده خانوم

فعالیت های مرتبط با کتاب ماجراهای ریکی پرنده
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۷ و ۸ سال _ ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال باشد:

پرسش و نقاشی

  • تا حالا آرزویی مثل آرزوی ریکی داشته ای؟
  • تا حالا تو هم در روزهای ابری به ابرها نگاه کرده ای؟ شکل ابرهایی که دیده ای را بکش.
  • تو از کسی چیزی به عنوان یادگاری دریافت کردی؟ می توانی آن را بکشی؟

ارزش های زندگی

  • حتما شده که به کسی کمک کرده باشی، یادت می آید چه کمکی؟
  • انجمن هایی مربوط به حمایت از حیوانات یا انسان هایی که نیاز به کمک یا حمایت دارند را می شناسی؟ می دانی می توانی به بعضی از آنها کمک کنی؟ حتی با هدیه کردن لباس ها و اسباب بازی هایی که نمی خواهی. درباره اش با خانواده ات گفت و گو کن.
  • یادت می آید چه موقع هایی از دوست یا دوستانت حمایت کرده ای؟
  • به نظر تو انسان ها از لحاظ توانایی ها چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟