درباره کتاب قول بچه قورباغه: بچه قورباغه قول داده بود که تغییر نکند اما مانند عوض شدن هوا و فصل ها و دنیایی که روزهایش با هم فرق دارند، او هم تغییر می کند. این داستان کودک را با نگاه واقع گرایانه به زندگی مواجه می کند، با دنیایی که پیوسته در حال تغییر است و گاهی هم این تغییرات خیلی خوشایند نیست.

پایان تکان دهنده ی کتاب نیز مخاطب کودک را با حقیقتی مواجه می کند که شاید به ذائقه اش خوش نیاید ولی جزیی از واقعیت هایی ست که کودک در آینده با آن مواجه می شود. قورباغه و کرم ابریشم که روزی عاشق یکدیگر بودند تغییر می کنند اما با همه اتفاقات خواسته و ناخواسته حس شان تغییر نمی کند. کتاب قول بچه قورباغه از آن دسته کتاب هایی ست که در پایان داستان، بزرگ و کوچک را به تفکر وامی دارد.

معرفی کتاب قول بچه قورباغه
معرفی کتاب قول بچه قورباغه

نویسنده و تصویرگر: جی آنه ویلیز، تونی رس

مترجم: شهلا انتظاریان

ناشر: علمی و فرهنگی

سال نشر: ۱۳۸۴

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

گزیده کتاب قول بچه قورباغه

آنجا که درخت بید به آب می رسد, یک بچه قورباغه و یک کرک همدیگر را دیدند. آنها توی چشم های ریز هم نگاه کردند و عاشق هم شدند. کرم، رنگین کمان زیبای بچه قورباغه شد و بچه قورباغه، مروارید سیاه و درخشان کرم. بچه قورباغه گفت: «من عاشق سر تا پای تو هستم.» کرم گفت: «من هم عاشق سرتاپای تو هستم. قول بده که هیچ وقت تغییر نمی کنی.» بچه قورباغه گفت: «قول می دهم.»

فعالیت های مرتبط با کتاب قول بچه قورباغه

علوم/ آشنایی با حیوانات
تا حالا بچه قورباغه دیده ای؟
می دانی فرق بچه قورباغه با یک قورباغه ی بزرگ چیست؟
می دانی چه تغییراتی می کند تا بزرگ شود؟
تا حالا پیله ی کرم ابریشم دیده ای؟
فکر می کنی چرا پروانه می رود توی پیله اش؟
به نظر تو بچه گربه ها هم همین قدر با گربه های بزرگ متفاوت هستند؟ بچه لاک پشت ها چطور؟

پرسش

فکر می کنی چرا قورباغه پروانه را خورد؟
اگر تو جای کرم ابریشم بودی از دست بچه قورباغه ناراحت می شدی؟
به نظر تو بچه قورباغه عمدا تغییر می کرد؟

 به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”15967″ name=”معرفی کتاب خوشگل نشدم؟”]