درباره کتاب شب به خیر ترنا: فکر رفتن به خانه و انتظار کشیدن از همه اینها تلخ تر بود. کاش دغدغه بیماری ترنا و هزینه گذران زندگی مستقل در غربت این طور گریبانش را نمی گرفت. خاطرات شیرین مدرسه هم داشت کم کم از او فاصله می گرفت. حوصله برگشتن به خانه را نداشت. سرگردانی و بلاتکلیفی گریبانش را گرفته بود، برگشت سمت ایستگاه اتوبوس. نرسیده به آنجا ایستاد. حالا فکر رفتن به کمپ بود که آزارش می داد. دوباره راه رفته را برگشت. چشم هایش را دور گرداند. رسیده بود جلوی مدرسه. لای در باز بود.

معرفی کتاب شب به خیر ترنا
معرفی کتاب شب به خیر ترنا

نویسنده: جمال الدین اکرمی

گروه سنی: ۱۳ تا ۱۵ سال

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۶۰ صفحه

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

    به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”14238″ name=”معرفی کتاب خواندن این کتاب ممنوع!”]