نویسنده ی کتاب زیرکی در هنر می گوید بچه ها بهترین کارآگاهان تصاویر هستند. و به راستی هم همینطور است. چشم های تیزبین شان چیزهایی را در تصاویر پیدا می کند که شاید ما به آن کمتر توجه کرده باشیم. اینکه چطور یک تصویر سه بعدی نشان داده می شود, چگونه است که احساس می کنی چشمانی در یک تابلوی نقاشی دارد تو را نگاه می کند و اینکه یک راه چطور می شود که مثل یک جاده ی پرپیچ و خم به نظر برسد از جمله راز و رمزهایی ست که در آثار نقاشان بزرگ نهفته است. بچه ها با نگاه جزیی نگرشان می توانند این رازها را کشف کنند.

معرفی کتاب زیرکی در هنر
معرفی کتاب زیرکی در هنر

نویسنده: گیلیان ولف

مترجم: فاطمه کاوندی

ناشر: چاپ و نشر نظر

سال نشر: ۱۳۸۹

گروه سنی: ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

گزیده کتاب زیرکی در هنر
آیا تا به حال مسابقه ی اسب ها را دیده اید؟ وقتی یک اسب چهارنعل می تازد, پاهای قدرتمند عقبش, بدن او را به جلو می کشد. سپس پاهای جلوی او محکم روی زمین کوبیده می شوند و پاهای عقبش دوباره به حرکت می افتند. در تصویر مسابقه ی ارابه های جنگی, اسب ها با بلند کردن همزمان چهار پای خود از روی زمین, به هوا پرواز می کنند! هنرمند خیلی خوب می دانسته که اسب ها امکان ندارد بتوانند چنین کاری بکنند, پس چرا آنها را این گونه کشیده اند؟

فعالیت های مرتبط با کتاب زیرکی در هنر
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

آشنایی با سبک های هنری
تصویر نور سفید جکسون پالاک را نگاه کن. هنرمند با ریختن, پاشیدن, چکاندن و پرت کردن رنگ ها نقاشی می کند. خیلی آزاد و رها. تو هم می توانی همچین شیوه ای را تجربه کنی. چه حسی از تجربه اش داری؟
در تصویر «بعد از ظهر یک شنبه در گراند ژت» ژرژ سورا به جای ترکیب رنگ ها با گذاشتن هزاران نقطه ی کوچک رنگ نزدیک هم نقاشی کند. دوست داری این روش را تجربه کنی؟

هنرهای تجسمی
تابلوی توازن اثر اوسوریو را نگاه کن. تو هم مجموعه ای از خرد وریزهایی که دم دستت است و به درت نمی خورد برای خودت درست کن. چه چیزهایی با آنها می توانی درست کنی؟ آیا حجمی می توانی با آنها بسازی؟
یک آیینه بگذار روبه رویت و چهره ات را بکش. می توانی چشمانت را طوری بکشی که انگار به روبه رو خیره شده اند؟

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”13830″ name=”معرفی کتاب بی صدایی”]