درباره کتاب روشنک و سپهرداد: این بار روشنک است که جان مردی را نجات می دهد. او چهل سوزن را در چهل شب از تن سپهرداد که بی هوش افتاده بیرون می کشد. در این مدت تنها غذای او روزی یک بادام است. قصه ی روشنک قصه ی همان سنگ صبور است که بارها و بارها در داستان های های عامیانه نقل شده و حالا با لحنی شیرین و عاشقانه دوباره بازنویسی شده است.

این قصه از داستان سنگ صبور صادق هدایت برگرفته شده است و خرده روایت هایی که به آن اضافه شده آن را لطیف تر و عاشقانه تر نیز کرده است. عشق این دو پر از سحر و جادو و فراق است که در نهایت به کمک سنگ صبور به عشقی فراموش نشدنی تبدیل می شود.

معرفی کتاب روشنک و سپهرداد
معرفی کتاب روشنک و سپهرداد

 

نویسنده: راحیل ذبیحی

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۴

گروه سنی: ۱۳ و ۱۴ سال به بالا

 

 

گزیده کتاب روشنک و سپهرداد
روشنک وارد شد. روشنک از خدمتکاران قصر بود. سپهرداد همیشه از دیدن او قلبش فشرده می شد., چون او را جور عجیبی نگاه می کرد. نگاهش آمیزه ای از تسلیم, غم و خشم بود. انگار که سپهرداد او را تنبیه یا در حقش جفایی کرده باشد. در ضمن در او نوعی غرور و وقار بود که در بقیه ی خدمتکارها دیده نمی شد. روشنک سرش را به نشانه ی احترام خم کرد و بعد همین طور که چشم هایش را به زمین دوخته بود بالاپوش های تمیز و تاشده را روی سه پایه گذاشت. سپهرداد وقتی روشنک به آستانه ی در رسید از او خواست صبر کند.

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17326″ name=”معرفی کتاب پدربزرگ من”]