درباره کتاب داستان‌های دروغگو: دروغگو، شاید دروغگو نباشد. قدرت تخیل او آنقدر زیاد است که هزاران داستان برایت تعریف می‌کند. درست مثل کودکانی که ذهن‌های بسیار خلاقی دارند. ذهن‌هایی که به هرکجا بخواهند پرواز می‌کند و ماجراهای عجیب و غریبی می‌سازد.

معرفی کتاب داستان‌های دروغگو
معرفی کتاب داستان‌های دروغگو

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

ناشر: هوپا

سال نشر: ۱۳۹۵

گروه سنی: ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال

 

گزیده کتاب داستان‌های دروغگو
گفت: «داستان علاءالدین و چراغ جادویش را که می‌دانی؟»
– مگر کسی هست که نداند؟
دروغگو با لحن پیروزمندانه‌ای گفت: «این چیزی است که تو فکر می‌کنی!چیزی که نه تو و نه هیچ کس دیگری، البته به جز من نمی‌داند، اتفاقاتی است که در سال‌های پس از آن و در دوران حکمرانی علاءالدین رخ داد. بگذار برایت بگویم.» می‌خواستم اعتراض کنم و بگویم سرم شلوغ است و کلی چیز باید بنویسم اما فایده نداشت. بی آنکه اجازه بگیرد، یک فنجان قهوه‌ی دیگر برای خودش ریخت، آن را روی میز گذاشت و داستان را برایم تعریف کرد.

فعالیت های مرتبط با کتاب داستان‌های دروغگو
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت برای گروه سنی ۹ و ۱۰ سال _ ۱۱ و ۱۲ سال زیر باشد:

تاریخ
داستان چنگیز خان مغول را می‌دانی؟ اگر در زمان او زندگی می‌کردی و قدرتی داشتی چطور جلوی او را می‌گرفتی؟
فرض کن تو پادشاهی در زمان قاجار بودی. چه کارهایی انجام می‌دادی تا اوضاع ایران بهتر شود؟