اریک موجود بی آزاری ست که بیشتر دوست دارد در پستوی خانه باشد تا اینکه اتاقی داشته باشد. هرچیزی توجه اورا به خودش جلب می کند. مخصوصا اشیاء به ظاهر کم اهمیت. او کنجکاو است و همیشه یک عالمه سوال دارد.
اریک نمونه ی فردی ریزبین، کنجکاو با ذهنی بی قضاوت است که مدام در حال جستجوست و اطرافش را طور دیگری می بیند. داستان اریک مانند شخصیتش پر از نکات و نگاه هایی دقیق و ریزبین است که مخاطب را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد. قدرانی, دقت و توجه, سادگی و مهربانی از ویژگی های اریک است که مخاطب به خوبی می تواند با آن ارتباط بگیرد.

معرفی کتاب اریک
معرفی کتاب اریک

 

نویسنده: شان تن

مترجم: مسعود ملک یاری

ناشر: ققنوس

سال نشر: ۱۳۹۳

گروه سنی: ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال

 

 

گزیده کتاب اریک
به ما گفت «اریک» صدایش کنیم. اتاقی را رنگ کردیم, قالیچه و اثاث خریدیم و از بابت امکانات برایش سنگ تمام گذاشتیم که یک وقت کم و کسر نداشته باشد. با این حال, نمی دانم چرا اریک بیش تر وقت ها در پستوی آشپزخانه درس می خواند و همان جا می خوابید. مامان گفت: «لابد فرهنگشون این جوریه. بذارین راحت باشه.»
اگر روزی اریک را خوشحال می دیدم, تعجب می کردم؛ او آنقدر مبادی آداب بود که اگر چیزی آزارش می داد, لام تا کام حرف نمی زد. چندباری یواشکی از لای در نگاهش کردم. ساکت و با اشتیاق درس می خواند.

فعالیت های مرتبط با کتاب اریک
این کتاب می تواند بستر مناسبی برای انجام این فعالیت ها برای گروه سنی ۵ و ۶ سال _ ۷ و ۸ سال زیر باشد:

کاردستی
توی خانه، حیاط و اتاق هایت را بگرد. ببین چه چیزهایی را می توانی به عنوان گلدان استفاده کنی؟ می دانی ته گلدان باید یک سوراخ ریز باشد. اشیایی را انتخاب کن که بتوانی با کمک بزرگ ترت سوراخ شان کنی.
اشیایی که جمع آوری کرده ای را رنگ کن. یا با تکه پارچه ها آن را تزیین کن.
می توانی با اشیایی که جمع آوری کردی یک کاردستی درست کنی؟
با کدام یک از اشیایی که داری می توانی مهر درست کنی؟

باغبانی
با کمک بزرگتر هایت توی هرکدام از ظرف ها گیاهی بکار. آن را جایی که نور کافی باشد قرار بده. یادت نرود که سر موقع به آنها آب بدهی.

به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17960″ name=”معرفی کتاب شهامت دریک”]