مهد کودک لوح سفید کارگاه مادر و نوزاد برگزار می کند. این کارگاه برای گروه سنی ۶ ماه الی ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است. مهد کودک لوح سفید کارگاه بازی و رشد را روزهای یکشنبه برگزار می کند.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات دقیق تر از کارگاه مادر و نوزاد با شماره  ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.

کارگاه مادر و نوزاد در مهد کودک لوح سفید
کارگاه مادر و نوزاد در مهد کودک لوح سفید

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…