مرکز تخصصی هنر کودک آبان برای اردیبهشت ماه کارگاه مادر با عنوان کارگاه رنگ و موسیقی برگزار می کند.

این کارگاه از ۲۸ اردیبهشت ماه شروع می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در رابطه با کارگاه رنگ و موسیقی، مادر و کودک این مرکز با شماره ی ۲۲۰۱۸۰۵۷ تماس بگیرید.

کارگاه رنگ و موسیقی در مرکز تخصصی هنر کودک آبان
کارگاه رنگ و موسیقی در مرکز تخصصی هنر کودک آبان

زمان: ۲۸ اردیبهشت ماه

مکان: مرکز تخصصی هنر کودک آبان

تلفن: ۲۲۰۱۸۳۱۴