کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان در موسسه مادران امروز برگزار می شود.

انسان از ابتدای زندگی در تمام زمینه ها نیاز به دریافت آموزش دارد تا خود را برای مراحل بعدی زندگی آماده سازد. جنسیت و مسایل مربوط به آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. آموزش باید تدریج و مداوم و متناسب با سن صورت پذیرد. آموزش های به موقع جنسی ، کودک را در مقابل بسیاری از آسیب های روحی و محیطی حفظ می کند و عزت نفس جنسی او را افزایش می دهد.

زمان : دوشنبه ۲۷ دی ماه و ۴ بهمن ماه سال ۹۵، ساعت ۹ تا ۱۱

مکان : موسسه مادران امروز

نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان شهید مطهری ، خیابان سربداران ، نبش جهانسوز ، پلاک ۳۷ ، واحد ۱ ، زیر همکف

تلفن : ۸۸۸۹۰۳۴۵ و ۸۸۹۰۱۴۳۶ و ۸۸۷۲۸۳۱۷

کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان
کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان