موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کارگاه آموزشی «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» را برای نخستین‌بار با هدف تاکید بر اهمیت آشنایی با حقوق کودک و توجه به آن و همچنین ترویج آن در جامعه، برگزار می‌کند. بسیاری از رخدادهای تاسف‌باری که در کلاس‌های درس اتفاق می‌افتند از شیوه‌های خشن و غیرانسانی شماری از آموزگاران با دانش‌آموزان تا رفتارهای ناهنجار دانش‌آموزان با یکدیگر همچون برخوردهای فیزیکی و آزار و اذیت‌های زبانی تا رقابت‌های ناسالم و همچنین بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که کودکان دچار می‌شوند، برخاسته از ناآگاهی کودکان از حقوق خود و دیگران است.

اگرچه شماری از مادران و پدران یا آموزگاران و مربیان درباره حقوق کودک شنیده‌اند یا خوانده‌اند، اما آن را در بطن زندگی در پیوند با رفتارهای روزانه خود با کودکان، به شکلی عمیق درک نکرده‌اند. آموزگاران و والدین باید همپای کودکان و نوجوانان به این شناخت و درک عمیق برسند. کارگاه «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» با جاری ساختن آموزش حقوق کودک در رگ و پی سیستم آموزشی و برنامه‌ های درسی، می‌توان بازده آموزشی را به شکل شگفت‌انگیزی افزایش داد. حقوق کودک باید در کلاس‌های درس و همچنین در محیط زندگی و در خانه، از سوی آموزگاران، والدین و کودکان تمرین شود.

زمان: پنجشنبه ۲۸ دی‌ ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ زهره قایینی ، کارشناس و پژوهشگر ادبیات کودکان و سرپرست موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه «با من بخوان» آموزشگر و تسهیل‌گر این کارگاه خواهد بود. اهداف اصلی کارگاه «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد، با هدف: آشنا کردن شرکت‌کنندگان با مفهوم حقوق کودک؛ شناساندن روش‌های آموزش هم‌کنشانه و مشارکتی به والدین، مربیان و آموزگاران؛ پرورش نگرش پویا و مسئولیت‌پذیر در رعایت حقوق کودک و برآوردن نیازهای آنان؛ دادن راهکار به مربیان و آموزگاران برای آموزش حقوق کودک در مرکز آموزشی؛ تشویق شرکت‌کنندگان برای پیاده کردن مفاد حقوق کودک در محیط زندگی و آموزشی خود. بیشتر بخوانید …   راهنمایی خرید کفش برای کودکان و نوجوانان این کارگاه ویژه پدران و مادران، مدیران مهدکودک‌ها و مدارس، مربیان، آموزگاران و ترویجگران حقوق کودک است. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۹۱۹۸۷۱۰۳۶۴ تماس بگیرند. ظرفیت این کارگاه محدود است.

کارگاه «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم»
کارگاه «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم»