موسسه کلبه آفرینش فکر کارگاه جانورشناسی برای کودکان ویژه ۵ تا ۱۰ سال برگزار می کند.

اهداف کارگاه :

  • آشنایی و آشتی با طبیعت و محیط زیست
  • شناخت علمی جانوران و دسته بندی آن ها
  • تقویت حس کنجکاوی و پرسشگری

گروه سنی: ۵ تا ۷ سال
۸ تا ۱۰ سال

زمان: روزهای پنجشنبه، ۲۳ آذر الی ۲۸ دی ماه
۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
۱۱:۲۰ الی ۱۲:۲۰

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ٢٢٣۶۴٣٧۶ تماس بگیرید.

کارگاه جانورشناسی برای کودکان
کارگاه جانورشناسی برای کودکان