مهد کودک لوح سفید برای کودکان گروه سنی ۲/۵ تا ۳/۵ سال کارگاه برگزار می کند.

این کارگاه مادر و کودک با عنوان تقویت هوش هشتگانه است و ۲۸ آذرماه این کارگاه آغاز می شود. کارگاه تقویت هوش هشتگانه سه شنبه ها، ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار می شود.

اهداف کارگاه:

  • هوش زبانی-کلامی
  • هوش منطقی ریاضی
  • هوش تصویری-فضایی
  • هوش بدنی
  • هوش موسیقیایی
  • هوش میان فردی
  • هوش درون فردی
  • هوش طبیعت گرا

جهت ثبت نام و گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۳۸۶۵۹۴ تماس بگیرید.

کارگاه تقویت هوش هشتگانه در مهد کودک لوح سفید
کارگاه تقویت هوش هشتگانه در مهد کودک لوح سفید