کارگاه تخصصی هنر کودک آبان کارگاه یک روزه پدر و کودک برگزار می کند. در این کارگاه پدر و کودک کلی بازیهای پدرانه، شادیهای کودکانه در انتظار پدرها و کوچولو های شما است.

زمان: ۱۸ آذرماه ۹۶، پنج شنبه ۱۷ الی ۱۸

تماس: ۲۲۰۱۸۳۱۴ و ۲۲۰۱۸۰۵۷

کارگاه تخصصی هنر کودک آبان
کارگاه تخصصی هنر کودک آبان

نمایش ها و رویدادهای کودکانه این ماه را با این لینک دنبال کنید…

[irp posts=”1276″ name=”نمایش جزیره لانگولیو”]