گردشگران کوچک برای بچه ها و پدر و مادرها کارگاه بازی و ورزش برگزار می کند. این کارگاه با کلی ورزش ،نرمش، هیجان و مسابقه همراه است و بچه ها در کنار مادر و پدرها می توانند ورزش کنند. کارگاه بازی و ورزش بر اساس روانشناسی رفتاری کودک بازی ها و نرمش هایی که در این کارگاه اجرا می شود بر اساس روانشناسی رفتاری کودک انجام می شود. مکان: تجریش زمان: جمعه ۲۷ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۱۶ برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ی ۰۹۳۵۴۲۰۴۹۱۵ تماس بگیرید.

کارگاه بازی و ورزش بر اساس روانشناسی رفتاری کودک
کارگاه بازی و ورزش بر اساس روانشناسی رفتاری کودک