کارگاه آموزشی ریاضی خلاق و دوست داشتنی برای کودکان همراه با قصه گویی، بازی و اجرای برنامه نشاط و حرکت برگزار می شود.

زمان: جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ صبح

مکان: میدان ولیعصر- ابتدای بلوار کشاورز- نبش خیابان برادران مظفر- فروشگاه فرهنگ

برمبنای الگوهای یادگیری در فرآیند رشد کودک و تمرکز بر توسعه و تقویت استعدادهای بنیادین که شکل دهنده شالوده یادگیری و فهم مفاهیم پیچیده ریاضی در آینده است، شکل گرفته است.با شادی و لذت بخش کردن فرآیند آموزش تلاش می کند تا وحشت ترس از ریاضی که امروزه درمیان دانش آموزان جوان شایع شده است را از بین ببرد.

کارگاه آموزشی ریاضی خلاق و دوست داشتنی برای کودکانکارگاه آموزشی ریاضی خلاق و دوست داشتنی برای کودکان
کارگاه آموزشی ریاضی خلاق و دوست داشتنی برای کودکان