پَتِش خوارگر، نخستین رمان تاریخ ادبیات ایران و جهان براساس اوستا و بندهش که در آن چکیده همه فضاها، حس‌ ها، شخصیت‌ ها، مکان‌ها، اسطوره‌ ها و حماسه‌ های درون اوستا و افزون بر آن بندهش که کامل‌ کننده بخش‌ های نایاب داستانی اوستاست لحاظ شده‌ اند. در سه‌ گانه «پَتِش خوارگر»، فضای حاکم بر جهان اوستا، به‌ویژه یشت‌ ها و وندیداد گرفته شده و شخصیت‌ های ریز و درشت، گمنام و پرنام، مینوی و گیتوی همگی در کنار هم و در قالب یک داستان واحد و بسیار پرماجرا منسجم شده‌ اند. از این منظر، داستان سه‌ گانه تازه است.

معرفی کتاب پَتِش خوارگر
معرفی کتاب پَتِش خوارگر

نویسنده : آرمان آرین

انتشارات : نشر افق

دریافت پنج لاک پشت در فهرست هفدهم لاک پشت پرنده در بهار ۹۴

اسم «پَتِش خوارگر» در اصل، نام باستانی منطقه سوادکوه در مازندران است که در کتیبه بیستون و بندهش با این نام از آن دیار یاد شده است (پتش خوآرگر – تش خوآرگر – فرشواد گر – سواد گر – سواد کوه) اما در این پنج گانه، در اصل نام یک شخصیت و ابرمرد ایرانی اسطوره ای ست که در آن دیار زندگی می کند و بعدها نامش بر آن کوه و دیار می ماند.

گزیده کتاب پَتِش خوارگر

پاهای پسرک از وحشت قفل شده بودند و دست‌ هایش می‌ لرزیدند. اگر برمی‌ خاست و به سوی درخت دیگری می‌ دوید، غول بی‌ تردید او را می‌ دید و با دو قدم به او می‌رسید و اگر همان‌ جا می‌ ماند، غول چند ثانیه دیگر بالای سرش بود! در همین فکرها بود که ناگهان دو دست نیرومند، از فراز همان درخت، بر سرش فرود آمدند و پیش از اینکه صدایی از او برآید، دهان و کمرش را گرفتند و با یک حرکت بالای شاخه‌ ها بردند.

  به دنبال کتاب مناسب برای گروه سنی متناسب کودکتان هستید؟ بخش معرفی کتاب سایت سرسره را دنبال کنید…

[irp posts=”17763″ name=”معرفی کتاب گوزن در کافی شاپ”]