پنجمین رویداد سرسره خوانی در شهر کتاب الماس برگزار شد. این رویداد در ۵ بهمن ماه ساعت ۱۵ همچون سرسره خوانی های گذشته با قصه خوانی آغاز شد. خانم روناک ربیعی، مربی و نویسنده کودک و نوجوان، کتاب را برای کودکان حاضر در برنامه با بیانی شیوا و کودکانه خواندند.

پنجمین رویداد سرسره خوانی در شهر کتاب الماس برگزار شد بعد از اجرای قسمت قصه خوانی به کودکان برگه های سفید به همراه ماژیک و مداد رنگی داده شد تا برجسته ترین تصویری که در ذهنشان از قصه ی خوانده شده نقش بسته بود را در برگه بکشند. نقاشی های جالب و متفاوتی از آنها دیده شد و هر کدام از آنها به نکته ی جالب و متفاوتی از دیگری در قصه توجه کرده بودند.

ساعت ۱۶ پایان رویداد هم از تک تک بچه ها خواستیم توضیح دهند که چه چیزی از قصه را به تصویر کشیده اند و از آنها فیلم و عکس گرفته شد که در انتهای خبر برای شما گذاشته شده است. قصه خوانی در افزایش قدرت تمرکز، رشد شخصیتی کودکان و همچنین پرورش استعدادهای آنان نقش به سزایی دارد. به همین منظور سرسره خوانی با هدف آشنا شدن بچه ها با قصه گویی و قصه خوانی برگزار می شود. همچنین کودکان در این کارگاه متوجه تواناییشان در به تصویر کشیدن نکات برجسته ی داستان می شوند و از آن لذت می برند. می توانید گزارش کوتاهی از سرسره خوانی های قبل را در سایت سرسره ببینید تا با روند این رویداد آموزشی تفریحی بیشتر آشنا شوید.

گالری عکس سرسره خوانی ۵ :