فرهنگسرای فردوس ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال و ۷ تا ۱۰ سال به منظور پرورش خلاقیت همایش برگزار می کند.

این همایش خلاقیت کودکان روز سه شنبه ۹ آبان ماه، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار می شود.

همایش پرورش خلاقیت کودک در فرهنگسرای فردوس
این همایش به صورت رایگان است.

زمان: سه شنبه ٩ آبان ساعت ١۶

مکان: فرهنگسراى فردوس

همایش پرورش خلاقیت کودک در فرهنگسرای فردوس
همایش پرورش خلاقیت کودک در فرهنگسرای فردوس