مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی کشور به میزبانی مازندران برگزار می شود.

قاسم عزیز زاده گرجی با بیان اینکه مازندران میزبان هفدهمین جشنواره سراسری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور است، گفت: جشنواره نمایش عروسکی ۱۲ گروه هنری از سراسر کشور باهم رقابت می کنند که سهم مازندران دو گروه نمایشی است.

جشنواره نمایش عروسکی کشور امسال در ساری برگزار می شود
جشنواره نمایش عروسکی کشور امسال در ساری برگزار می شود

عزیز زاده گرجی افزود: جشنواره نمایش عروسکی با هدف پرورش افکار نوجوانان با استفاده از هنر نمایش، فراگیری مهارت های اجتماعی نوجوانان در تعامل با یکدیگر ، فراهم کردن زمینه ای برای رشد خلاقیت و نوآوری بین همکاران ، اعضای رشد ونوجوانان بااستفاده ازهنر نمایش وگسترش فعالیت های نمایشی در تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان برگزار می شود.

وی گفت: مرحله استانی جشنواره نمایش عروسکی در مراکز فرهنگی هنری کشور برگزار شد که پس از داوری ، فیلم نمایش های برگزیده اجرا شده در استان ها به دبیر خانه جشنواره سراسری ارسال شد تا با داوری اولیه هیات انتخاب ، تعدادی از آثار برگزیده برای حضور در مرحله کشوری که روزهای از۷ تا ۹ مهر امسال درساری برگزار خواهد شد ، معرفی شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران افزود: استفاده از هنر نمایش برای بیان مفاهیم تربیتی واخلاقی ، یکی از موثر ترین روش های تربینی است که می تواند در خدمت مربیان و معلمان قرار گیرد.وی افزود:

عزیز زاده گرجی گفت: قرار است در مرحله نهایی این رویداد ،۱۱نمایش از بین نمایش های برگزیده استان ها انتخاب ودرساری با یکدیگر به رقابت بپردازند.

 

منبع: تیتر امروز