نمایش شاد و موزیکال دیگ دیگو به کارگردانی و نویسندگی حسین مزینانی در فرهنگسرای ابن سینا، تیر و مرداد ۹۶ ساعت اجرا ۱۷:۳۰ هر روز بجز شنبه ها روی صحنه می رود.

نویسنده و کارگردان: حسین مزینانی

زمان: تیر و مردادماه ۹۶، ساعت ۱۷٫۳۰

مکان: فرهنگسرای ابن سینا

نمایش شاد و موزیکال دیگ دیگو
نمایش شاد و موزیکال دیگ دیگو