دو نمایش خاله سوسک و خروس زری پیرهن پری بر اساس همان قصه های قدیمی و خاطره انگیز خاله سوسکه – خروس زری پیرهن پری و با شیوه ی نمایش های ایرانی با تلفیق موسیقی فولکلور و زنده و شیوه تلفیقی نمایش کودک و بزرگسال طراحی شده و به روی صحنه خواهد رفت.

نمایش خروس زری پیرهن پری و خاله سوسکه
نمایش خروس زری پیرهن پری و خاله سوسکه

نمایش خروس زری پیرهن پری
نویسنده: احمد شاملو
کارگردان: سینا نورائی

نمایش خاله سوسکه (بر اساس قصه فولکور ایرانی)
کارگردان: سینا نورائی

مکان: سالن ارغنون
زمان:۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۱ فروردین، ساعت ۱۷:۳۰

تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲