کودکان بیشتر به علت ترس اقدام به ناخن جویدن می کنند اما این موضوع هم راه درمان دارد.

رضا میرملکیان روانشناس با اشاره به اینکه ناخن جویدن از سوی کودکان نشانه رفتار‌های تهاجمی است، گفت: کودک با جویدن ناخن سعی می‌کند تا خشم و رفتار پرخاشگرانه خود را کنترل کند.

وی ادامه داد: باید مراقب کودکان بود تا دچار ناخن جویدن نشوند، اما کودکان مضطرب بیشتر در معرض جویدن ناخن قرار می‌گیرند. موضوع مهم این است که کودک با خوردن ناخن آرام شده و بعد از آن بار دیگر استرس وجودش را فرا می‌گیرد.

علت ناخن جویدن کودکان و راه درمان
علت ناخن جویدن کودکان و راه درمان

میر ملکیان تاکید کرد: کودکان بیشتر به علت فشار محیط زندگی و پیرامونشان به سمت جویدن ناخن می‌روند. دسته دیگری که همیشه ناخن می‌ جوند کودکان کم رو و خجالتی هستند.

این روانشناس افزود: برخی دیگر از کودکان برای تقلید ابتدا این کار را انجام می‌دهند، اما بعد از گذشت مدتی برایشان تبدیل به عادت می‌شود.

وی در مورد راهکار‌های جلوگیری از خوردن ناخن توسط کوددکان، اظهار داشت: سعی کنید محیط زندگی کودک را به دور از التهاب نگه دارید. همچنین اگر کودک دچار التهاب لثه شد، با قرار دادن وسیله‌ای نگذارید دستش را در دهانش کرده و ناخن بجود.

میر ملکیان تاکید کرد: کودک را ساعت‌ها یکجا ثابت نگه ندارید و اجازه دهید او به دنبال بازی و کنجکاوی برود. کودکی که گوشه نشین شود قطعا به سمت انزوا طلبی و استرس می‌رود.