موسسه باران مهر ثبت نام کارگاه های پرورشی کودکان (براساس مبانی شاهنامه فردوسی) برای نیمه دوم سال ۹۶ آغاز کرد.
این کارگاه برای دو گروه سنی ۳ تا ۵ سال و ۵ تا ۹ سال در نظر گرفته شده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۶۰۵۷۸۸ تماس بگیرید.