مادران چقدر برای مهارت های شناختی و اجتماعی کودک وقت بگذارند ؟ رشد مهارت های شناختی و اجتماعی کودک نیازمند آموزش و ارتباط است. اما چه نوع آموزش و ارتباطی ؟ طبق تحقیقات متخصصین و کارشناسان در این زمینه بهترین و تاثیر گذارترین چیزی که باعث رشد مهارت های شناختی و اجتماعی کودک است رابطه او با مادرش است هر چقدر این رابطه قوی تر باشد و زمان آن زیاد تر ، مطمئنا تاثیر بیشتری روی کودک دارد . در این مقاله از سایت سرسره مطلبی با عنوان « مادران چقدر برای مهارت های شناختی و اجتماعی کودک وقت بگذارند ؟ » به شما ارائه می دهیم .

مادران چقدر برای مهارت های شناختی و اجتماعی کودک وقت بگذارند ؟
مادران چقدر برای مهارت های شناختی و اجتماعی کودک وقت بگذارند ؟

تحقیقات و مطالعات اخیر نشان می دهد که مهارت های یک کودک زمانی رشد می کند و بهبود می یابد که زمان زیادی را با مادر خود بگذراند. مادر، تاثیرگذارترین فرد روی رشد مهارت های کودک است. بنابراین مادران باید کودکان خود را در الویت همه کارها و وظایفشان قرار دهند زیرا این مادر است که مسئول پرورش کودکی سالم و باهوش است و حتی خیلی بیشتر از پدر تاثیر گذار است.

بنابراین مادر باید تا جایی که می تواند زمان بیشتری را صرف کودک خود کند و یک ارتباط نزدیک و صمیمی با کودک برقرار کند. رشد مهارت های کودک بین سنین ۳ تا ۷ سال است واین ۴ سال است که حتما باید جدی و سفت و سخت روی پرورش مهارت های کودک خود تلاش کنید. متاسفانه تحقیقات نشان می دهد که اکثر مادران فقط روی فرزند اول خود خیلی جدی هستند و به فرزند دوم یا سوم خود اهمیت کم تری می دهند و این یک اشتباه خیلی بزرگ است .

آیا تفاوتی بین فرزندانتان هست ؟ و بسیاری از مادرها معتقدند که با بالا رفتن سن دیگر توان سروکله زدن با فرزند دوم یا سوم را ندارند اما غافل از این هستند که در مقابل این کودکان مسئول هستند .

تحقیقات روی ۸۰۰۰ کودک نشان می دهد که کودکانی که مادران تحصیل کرده در حد تحصیلات دانشگاهی دارند ۴۰ درصد مهارت هایشان بیشتر و بهتر از کودکانی رشد می کند که مادرانشان تحصیلات کم تری دارند. و در مورد کودکانی که مهد کودک می روند و ساعات زیادی از هفته را درمهد کودک می گذرانند باید بگوییم آن ها همچنان نیازمند یک رابطه صمیمی و قوی با مادران خود هستند و مهد کودک ممکن است فقط تا ۳۰ درصد روی رشد مهارت های کودک تاثیر گذارد البته آن هم نه به طور قطعی. بنابراین مادرهای شاغل نباید کودکان خود را فراموش کنند و حتما زمانی را برای آن ها اختصاص دهند تا بتوانند کودکان با مهارتی پرورش دهند.

برگرفته از theguardian