رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: آموزش و پرورش موثرترین سازمانی است که می‌ تواند به دانش‌ آموز دربارهٔ مواد مخدر و آسیب‌ های اجتماعی آگاهی بخشد و مهارت نه گفتن را به دانش آموزان یاد بدهد.

رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و اثرات آن در اجتماع گفت: این رویکرد سیاست بسیار خوبی است و در جلسات کاهش آسیب، بسیار به آن توجه می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز تصریح کرد: کمک گرفتن از مردم برای آگاهی دادن به افراد بسیار خوب است و باید در جهت درمان معتادان و ایجاد انگیزه در آنان تلاش بیشتری کرد تا آنان هم به جامعه بازگردند، از این جهت فرهنگ اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که با هدف آگاهی‌ بخشی به آحاد مردم در جامعه شکل گرفت، کمک شایانی در این راه خواهد کرد.

آموزش و پرورش موثرترین سازمان برای آموزش نه گفتن به دانش آموزان
آموزش و پرورش موثرترین سازمان برای آموزش نه گفتن به دانش آموزان

محرز افزود: به عنوان مثال ما خودمان باشگاه یاران مثبت را داریم این افراد به دوستانشون برای ترک کردن مواد مخدر و ماندن روی ترک کمک می‌ کنند؛ بنابراین اگر از خود مردم برای این امر کمک گرفته شود خیلی مؤثر خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که نحوه آگاهی‌ بخشی‌ها و اطلاع‌ رسانی‌ ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر کافی است یا خیر و اینکه اطلاع‌ رسانی از کجا باید آغاز شود، افزود: اطلاع‌ رسانی و آگاهی‌ دادن در این حوزه در کشور بهتر شده ولی کافی نیست اولین و مهمترین بخش و موثرترین حوزه آموزش و پرورش است و بعد از آن هم رسانه‌ ها. این دو باید بیشتر به بخش آموزش و آگاهی جامعه کمک کنند، متأسفانه وقتی این دو بخش سکوت کنند کار سخت‌ تر می‌ شود، چرا که مهمترین سازمان‌ ها برای آگاهی‌ بخشی خانواده‌ ها، آموزش و پرورش و اثرگذارترین بخش هم، رسانه‌ های دیداری تلویزیون می‌ باشند.

محرز در پایان بیان داشت: معتقدم آموزش و پرورش موثرترین سازمانی است که می‌تواند به دانش‌ آموز دربارهٔ مواد مخدر و آسیب‌ های اجتماعی آگاهی دهد و قدرت و مهارت نه گفتن را به وی یاد بدهد و باید روی این مقوله بیشتر کار شود و فرهنگ سازی کرد، از طرفی تلویزیون نیز با ساخت برنامه‌های آموزشی در این حیطه کمک شایانی به خانواده‌ها خواهد کرد.