معرفی بازی چفتو زنجیره چفت کن و بساز :

چفتو زنجیره
نام شرکت یا طراح: به تویز
گروه سنی: خردسال و کودک
تلفن: ۶۶۹۵۵۱۰۷
X4 لاک پشت

معرفی بازی چفتو زنجیره ؛ چفت کن و بساز
معرفی بازی چفتو زنجیره ؛ چفت کن و بساز

انگشتان کودکان نیاز به کسب مهارت دارد، حرکت های ظریف که در نهایت جذابیت و دقت انجام می شود. در چنین بازی هایی کیفیت، رنگ محصول، خوب عمل کردن و کاربرد راحت می تواند از عواملی باشد که کودک را جذب بازی کند

چفتوی زنجیره از مجموعه اسباب بازی های مهارتی است که کودکان با کمک آن، در دوره های سنی پایین تر با تمرین و تکرار، ساخت را تجربه می کنند. دسته بندی اشکال یک رنگ، بدون توجه به شکل، و سپس دسته بندی اشکال، بدون توجه به رنگ، از کاربردهای چفتو زنجیره است. این وسیله به عنوان آویز بالای سر نوزاد هم قابل استفاده است.

چفتو به راحتی در هم چفت می شوند و کودک می تواند زنجیره های مختلف را در جهت های مختلف چفت کنند. رنگ بندی جذاب اجزا هم قدرت انتخاب بیشتری به او می دهد و به این وسیله با شکل ها و رنگ های مختلف آشنا می شود و باعث تقویت مهارت دیداری نیز می شود. از طرفی، تقویت ماهیچه های دست را نیز در بر دارد که موجب می شود بیشتر به یک ابزار آموزشی در مهدکودک ها و آموزشگاه ها تبدیل شود و همچنین برای کودکان با نیازهای ویژه کاربرد داشته باشد. این بازی با کودکان با نیازهای ویژه کار شده و تاثیر گذار بوده؛ تمییز اشکال برای کودکان نابینا و کم بینا و عنصر تکرار و زنجیره شدن برای کودکان طیف اوتیسم و آسیب مغزی از کاربردهای مهم این بازی است. مربی های مهد هم می توانند برای سرگرمی، آموزش و حتی قصه گویی از این زنجیره ها استفاده کنند.